GRAFICKÉ PRÁCE
- grafický návrh a příprava tiskových podkladů pro jakoukoli tiskovinu, jak pro
          tiskoviny, které si necháte vytisknout u nás, tak s výstupem do tiskového
          PDF, ze kterého chcete tisknout sami nebo jinde

        TISKOVÉ SLUŽBY
- malonákladový digitální tisk do gramáže 300 g/m2 s následným knihařským zpracováním
       - velkoplošný digitální tisk do šíře výtisku 160 cm (délka "neomezená")
         s následným zušlechtěním studenou laminací nebo kašírováním na desky
       - ofsetový tisk a jakékoli následné knihařské zpracování plochým ofsetem
         do formátu B1