Kdo nám dosud nezaplatil

Studio Winter, s.r.o., uveřejňuje seznam svých dlužníků a oznamuje uživatelům těchto stránek, že přes opakované urgence má nesplacené pohledávky více než 1 měsíc po datu splatnosti u níže uvedených společností nebo podnikatelů: